Våra tjänster

Vi erbjuder en mängd olika tjänster

Riskbedömningar, Fortlöpande tillsyn (FLT) & Livslängdsjournaler

Vi kan leverera riskbedömningar och FLT-program på trycksatta anordningar som uppfyller AFS 2017:3. Vi upprättar även livslängdsjournaler.

Statuskontroller

Med en erfarenhet inom besiktningsbranschen och ett brett sortiment av mätutrustning kan vi erbjuda att utföra statuskontroller och egenkontroller på allt från säkerhetsventiler till cisterner.

Slangprovning

Inspektion, täthetskontroll och provtryckning av slangar. Främst när man använder farligt eller brandfarligt media behöver man ha koll på slangarnas status för att undvika olyckor.
När slangar åldras får de sprickor och förlorar sin flexibilitet vilket gör att man riskerar slangbrott.
Vår kontroll ger en ID-märkt slang med ett tillhörande kontrollintyg som kan utgöra grunden för er livslängdsjournal.

Drönarinspektion

Visuell inspektion på hög höjd med värmekamera. Kontroll av långa rörledningar. Avsyning inuti cisterner. Med drönare elimineras fallrisken och inga ställningar behöver byggas.

Konsulttjänst (trycksatta anordningar)

Vi erbjuder teknisk konsultation för trycksatta anordningar och hjälper till att kvalitetssäkra anläggningar.

Utbildningar/Dokumentation

Vi kan även bidra med relevanta utbildningar och stöttande dokumentation.
Exempelvis för AFS 2017:3, flödesscheman, driftsinstruktioner mm.