Om Checkab

Om oss

Check Anläggningskontroll är en lokal aktör (Öjebyn, Piteå) som hjälper anläggningsägare att uppfylla lagkrav och få ordning på sina trycksatta anordningar och lyftanordningar.
Vi arbetar med ett egenutvecklat program, CHECKSOFT där vi enligt AFS 2017:3 riskbedömer, utformar fortlöpande tillsynsprogram och livslängdsjournaler.
Där kan kunden få med alla sina trycksatta- och lyftanordningar för att på så sätt få en god överblick och för att kunna sköta sin anläggning själv.

Andra saker vi också jobbar med:

 • Utbildning AFS 2017:3
 • Inspektioner, statuskontroll
 • Oförstörande provning såsom MT och PT.
 • Slangkontroll genom provtryckning
 • Drönarflygning med IR-kamera

Kvalitet

Vi har ett stort fokus på att säkra kvalitet och säkerhet hos våra kunder därför är vi också ISO9001 certifierade:

                                                                                                                                                 

– ISO 9001:2015 –

ISO 9001-standarden innehåller specifika krav på ett kvalitetsledningssystem. Standarden är tillämplig på alla typer av företag inom alla branscher och bygger på ett antal principer för kvalitetsledning, bland annat ett starkt kundfokus, motivation och delaktighet från ledningen, processmetodik och ständiga förbättringar.

Våra Kunder

 • Smurfit Kappa Piteå
 • GE Renewable Energy
 • Region Norrbotten
 • Quant
 • SCA Wood
 • LKAB
 • SSAB